การเลี้ยงปลา

เทคนิคการเลี้ยงปลาดุกให้กลายเป็นปลาเนื้ออ่อน

เลี้ยงปลาดุก ให้ได้เนื้ออ่อนทำได้ไม่ยาก ในเรือกสวนไร่นา มักจะมี ปลาดุกนา ให้จับกินอยู่เสมอไม่ขาด ในช่วงก่อนเข้าหน้าแล้ง ปลาจะหนีน้ำ หาที่จำศีล หรือจับคู่ รวมถึงช่วงเข้าหน้าฝนใหม่ ๆ ปลาจะออกมาหาที่วางไข่ ส่วนใหญ่ นักจับปลาจะได้

ขุดบ่อเลี้ยงปลาในพื้นที่น้อยอย่างไรให้คุ้มค่า

วันนี้ฟองเบียร์อยากแชร์การทำเกษตรในพื้นที่จำกัด ซึ่งถ้าหากเรามีพื้นที่น้อยแต่อยากเลี้ยงปลา ทำอย่างไรให้คุ้มค่าของพื้นที่ที่สุด