การเกษตร

รวมชุดข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งจำเป็นในการเริ่มต้นทำเกษตร เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับ แมลงศัตรูพืช, ดินและปุ๋ย, โรคพืช, โรคสัตว์ ฯลฯ เพื่อเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการทำการเกษตรได้อย่างราบรื่น

ผลไม้ คืออะไร

ตามปกติ ผลไม้ คือ ผลของพืชหรือต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ สามารถเรียกว่า ผลไม้ ได้ทั้งหมด

ผักออร์แกนิค คืออะไร

ความหมายของ ผักออร์แกนิค คือ พืชผักทุกชนิด ที่มีกระบวนการผลิต โดยไม่ใช้สารเคมี

ปุ๋ยมุกมังกร คือปุ๋ยอะไร

ผู้อ่านอาจเคยได้ยินประโยคที่ว่า ปุ๋ยอินทรีย์เคมี หรือ อะมิโนโปรตีน สำหรับคำนี้

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง มีประโยชน์และโทษอย่างไร

สำหรับจุลินทรีย์ที่เกษตรกรนำมาใช้กับการทำเกษตรในปัจจุบัน มีมากมายหลายชนิด รวมไปถึงฮอร์โมนทั้งหลาย

ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารและใบไม้

บ้านไหนมีเศษอาหารจำนวนมาก และมีปัญหาในการกำจัด รวมไปถึงมีเศษใบไม้ร่วงหล่นมากมาย เรามาลองแนวคิดในการทำปุ๋ยจากเศษอาหารและเศษใบไม้กันดีกว่า