สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดีสุด ที่สวนของชาวเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกกัน ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยใช้วิธีการเสียบกิ่ง ทาบกิ่ง มากกว่าจะเป็นการขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่น ๆ

แต่ก็จำเป็นต้องมีการเพาะเมล็ด เพื่อให้ได้ต้นกล้าที่แข็งแรงและพร้อมจะนำไปสู่การเสียบยอดพันธุ์ดีทดแทน สำหรับพันธุ์อะโวคาโดที่ให้ผลผลิตดีสุด แบ่งเป็นสายพันธุ์จากหลายประเทศดังนี้

พันธุ์จากประเทศเวียดนาม

1. อะโวกาโดสายพันธุ์ 034 ซึ่งตลาดในประเทศไทยไม่พอขาย ส่วนใหญ่นำเข้ามา กิโลกรัมละ 80-100 บาท พันธุ์นี้มีลักษณะผลยาว ปลายผลป่องออกเล็กน้อยและแทรกด้วยเมล็ด เนื้อผลสีเหลืองสดรสชาติมันเหนียวและเนื้อไม่ติดเปลือก ล่อนง่าย สีผิวเปลือกมีสีเขียวเข้มมันวาว
2. อะโวกาโดสายพันธุ์ไร้เมล็ด ผลสุก นิ่มเล็กน้อย กินอร่อย เนื้อในจะคล้ายๆ พันธุ์ 034 ไม่ได้หวานมาก จะเน้นทางมันมากกว่า เนื้อในจะหนาเพราะไม่มีเมล็ด แต่เปลือกจะหนา ลอกเปลือกออกง่าย
3. อะโวกาโดสายพันธุ์เตี้ยเวียดนาม เนื้อผลสีเหลืองสด รสชาติมันเหนียวและเนื้อไม่ติดเปลือก แกะเปลือกออกง่าย สีผิวเปลือกมีสีเขียวเข้มมันวาว ขนาดของลูกใหญ่ปานกลาง

พันธุ์อะโวคาโดที่ให้ผลผลิตดีสุด

สายพันธุ์จากประเทศไทย

1. อะโวกาโดสายพันธุ์ชมพูสยาม ต้นเกิดจากการเพาะเมล็ด กลายพันธุ์ดี ด้วยรสชาติที่มีความหวาน มัน แต่สีของเนื้อในจะไม่ค่อยจัดเท่าใดนัก ลูกใหญ่เฉลี่ย 2 ลูกต่อกิโลกรัม เนื้อเยอะ เมล็ดน้อย ลอกเปลือกออกง่าย
2. อะโวกาโดสายพันธุ์จรัสแสง รสชาติจะออกหวานมากกว่าพันธุ์อื่น ลูกใหญ่ รสชาติหวานมัน เหนียว สีเนื้อในเหลืองสด

สายพันธุ์จากประเทศอินโดนีเซีย

อะโวกาโด เรด โกลเด้น สวีท (Red Golden Sweet) เป็นอะโวกาโดที่มีราคาค่อนข้างสูง ราคาขายผลปัจจุบันกิโลละ 270 บาท ต่างประเทศกิโลกรัมละ 1,000 บาท อะโวกาโด เรด โกลเด้น สวีท ตอนนี้กว่า 90% ของพื้นที่ปลูกที่ฟาร์ม เนื่องจากราคาตลาดค่อนข้างสูง กิโลกรัมละ 270 บาท

พันธุ์นี้มีจุดเด่นที่ผลสีเหลืองทอง ผลสุกแล้วจะสีแดง สวยงาม เป็นพันธุ์ที่ต้นไม่ค่อยใหญ่มาก ลักษณะต้น ยอดจะเป็นสีส้มแดง ใบแก่สีเขียวอ่อนไม่เขียวเข้มเหมือนสายพันธุ์ทั่ว ๆ ไป ปลูกได้ดีทั้งในเข่งและลงดิน

พันธุ์อะโวคาโดที่ให้ผลผลิตดีสุด

อะโวคาโดพันธ์ุ เรด โกลเด้นสวีท เพราะว่าสีสันสวยงาม สังเกตตอนเก็บผลแก่ง่าย เพราะเขาเปลี่ยนสีชัดเจน รสชาติหวานมัน เนื้อละเอียดเหนียว ลอกเปลือกออกง่าย ส่วนสายพันธุ์ที่กล่าวมาข้างต้นก็ทยอยเปลี่ยนเป็นพันธุ์ เรด โกลเด้น สวีท แต่ก็ไม่ได้ละทิ้งพันธุ์อื่น เพียงแต่ลดพื้นที่ปลูกตามตลาดนิยม

อ่านเพิ่มเติมเรื่อง ลาออกจากงานมาปลูกอะโวคาโด สร้างรายได้หลักแสน
ภาพ : facebook.com/Secret789Farm/

คลังฐานข้อมูลการเกษตร

คลังฐานข้อมูล นี้ รวมข้อมูลพันธุ์พืช สัตว์ และข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตรที่ควรรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต พันธุ์สัตว์ มีทั้งสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง และสัตว์เศรษฐกิจ รวมไปถึงข้อมูลการทำเกษตรในระบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และใช้ชีวิตให้รอดในยุคปัจจุบัน

รวมข้อมูลพันธุ์พืช

พันธุ์พืช

เช่น พืชสวนพืชไร่, พันธุ์ไม้ยืนต้น, ผลไม้, ผักสวนครัว, พืชสมุนไพร, ข้าวไทย, พืชเศรษฐกิจ

รวมข้อมูลพันธุ์สัตว์

พันธุ์สัตว์

เช่น สัตว์น้ำ, สัตว์บก, สัตว์ปีก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, สัตว์เลื้อยคลาน

ข้อมูลการทำเกษตร

การทำเกษตร

เนื้อหาเกี่ยวกับ แมลงศัตรูพืช, ดินและปุ๋ย, โรคพืช, โรคสัตว์ ฯลฯ

พันธุ์อะโวคาโดที่ให้ผลผลิตดีสุด

สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดีสุด ที่สวนของชาวเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกกัน ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยใช้วิธีการเสียบกิ่ง ทาบกิ่ง มากกว่าจะเป็นการขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่น ๆ แต่ก็จำเป็นต้องมีการเพาะเมล็ด เพื่อให้ได้ต้นกล้าที่แข็งแรงและพร้อมจะนำไปสู่การเสียบยอดพันธุ์ดีทดแทน สำหรับพันธุ์อะโวคาโดที่ให้ผลผลิตดีสุด

ส่วนลดช้อปปี้เดือนพฤศจิกายน กับโปร 5×5 รีบเลยก่อนหมด

ส่วนลดช้อปปี้เดือนพฤศจิกายน กับโปร 5x5 รีบเลยก่อนหมด

ผลไม้ คืออะไร

ตามปกติ ผลไม้ คือ ผลของพืชหรือต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ สามารถเรียกว่า ผลไม้ ได้ทั้งหมด

ผักออร์แกนิค คืออะไร

ความหมายของ ผักออร์แกนิค คือ พืชผักทุกชนิด ที่มีกระบวนการผลิต โดยไม่ใช้สารเคมี

ส้มแก้วสมคิด พรรณไม้ใหม่ของโลกที่คนไทยค้นพบ

ส้มแก้วสมคิด เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ที่นักวิจัยไทยได้ค้นพบ มีลักษณะคล้ายกับมะแปม รสเปรี้ยว รับประทานได้

น้ำส้มควันไม้ มีประโยชน์อะไรบ้าง

น้ำส้มควันไม้ ได้จากการกลั่นควันสีขาวที่เกิดจากการเผาไหม้แบบสมบูรณ์ของเชื้อเพลิงจากพืชพลังงานชนิดต่าง ๆ จนได้เป็นกรดชนิดหนึ่ง