เห็นผลการค้นหาของคำว่า 3 มิถุนายน 2565 วันอะไร เอาจริง ๆ แล้ววันนี้ของทุก ๆ ปี คือวันเกิดของ…

เป็นวันเกิดของลูกชายผู้เขียนเอง อีกทั้งวันนี้ยังเป็นวันสำคัญอีกอย่าง นั่นคือ วันหยุด ก็ไม่รู้ว่า หน่วยงานไหนได้หยุดบ้างนะ แต่สำหรับเรา ไม่ได้หยุด เป็นบริษัทเอกชน เล็ก ๆ ไม่ได้หยุดกับเขาหรอก ส่วนงานราชการ ก็ไม่ได้หยุด แต่ถือว่าเป็นวันหยุด แต่ไม่ได้หยุด เพราะต้องไปทำงาน มีความจำเป็นต้องไปทำ หยุดไม่ได้

ดังนั้น มันจึงไม่ใช่วันหยุดสำหรับวันนี้

3 มิถุนายน เป็นวันอะไรบ้าง

จากที่ค้นหาข้อมูล ก็เจอมาดังนี้

  • เป็นวันเกิดลูกชายผู้เขียน แน่ล่ะ เขาเกิดวันที่ 3 มิถุนายน 2555
  • เมื่อถึงวันนี้ ก็ยังเหลืออีก 211 วันในปีนั้น
  • เป็นวันที่ เซอร์ จอห์น เบาริง ได้เป็นราชทูตวิสามัญในประเทศไทย
  • วันที่ ชาลส์ เดอ โกล ได้ขึ้นดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ของฝรั่งเศส
  • เป็นวันที่ประเทศมอนเตเนโกร ได้ประกาศเอกราช
  • และเป็นวันเกิดของใครอีกหลาย ๆ คน

หนึ่งในนั้นที่ทำให้วันนี้ กลายเป็นวันหยุดราชการ (แต่เราไม่ได้หยุด) คือ วันที่ 3 มิถุนายน คือ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ของ ร.10 นั่นเอง

คลังฐานข้อมูลการเกษตร

คลังฐานข้อมูล นี้ รวมข้อมูลพันธุ์พืช สัตว์ และข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตรที่ควรรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต พันธุ์สัตว์ มีทั้งสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง และสัตว์เศรษฐกิจ รวมไปถึงข้อมูลการทำเกษตรในระบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และใช้ชีวิตให้รอดในยุคปัจจุบัน

รวมข้อมูลพันธุ์พืช

พันธุ์พืช

เช่น พืชสวนพืชไร่, พันธุ์ไม้ยืนต้น, ผลไม้, ผักสวนครัว, พืชสมุนไพร, ข้าวไทย, พืชเศรษฐกิจ

รวมข้อมูลพันธุ์สัตว์

พันธุ์สัตว์

เช่น สัตว์น้ำ, สัตว์บก, สัตว์ปีก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, สัตว์เลื้อยคลาน

ข้อมูลการทำเกษตร

การทำเกษตร

เนื้อหาเกี่ยวกับ แมลงศัตรูพืช, ดินและปุ๋ย, โรคพืช, โรคสัตว์ ฯลฯ