เห็ดนางฟ้า หรือ เห็ดนางรมอินเดีย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Indian Oyster, Phoenix Mushroom, หรือ Lung Oyster เป็นเห็ดในตระกูลเห็ดนางรม พบเห็นครั้งแรกที่เมืองชัมมู ประเทศอินเดีย จึงได้ชื่อว่าเห็ดนางรมอินเดีย หลังจากนั้นก็ได้แพร่กระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ

สำหรับในประเทศไทย กองวิจัยโรคพืช กรมวิชาการเกษตร ได้นำเชื้อเห็ดมาจาก American Type Culture Collection ในปี ค.ศ. 1977 เพื่อมาทำการทดลองเพาะ รวมไปถึง การนำเข้าเห็ดนางฟ้าจากประเทศภูฏาน เข้ามาด้วย ซึ่งสายพันธุ์หลังนี้ นิยมเพาะปลูกเพื่อการค้า

การเพาะเห็ดนางฟ้านั้น กว่าจะให้ได้ผลผลิต จะมีระบบการผลิตที่ต้องดำเนินการถึง 4 ขั้นตอน คือ การผลิตเชื้อวุ้น การทำหัวเชื้อเห็ด การผลิตเชื้อถุงหรือก้อนเชื้อ และนำเชื้อไปเพาะให้เกิดเป็นดอกเห็ด

เชื้อวุ้นเห็ดนางฟ้า

ส่วนใหญ่ งานฟาร์มขนาดใหญ่ที่ทำมานาน จะสามารถผลิตเชื้อวุ้นได้เอง โดยใช้อุปกรณ์จำพวก หม้อนึ่งความดัน อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับต้ม และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ขวด แก้ว รวมไปถึง วัสดุเพาะเชื้ออย่าง ขี้เลื่อย หรือ เมล็ดข้าวฟ่าง ซึ่งวิธีการทำนั้น หากชำนาญแล้ว จะใช้เวลาผลิตเพียง 7 วัน ก็ได้เชื้อวุ้นสำหรับทำเป็นก้อนเชื้อเห็ด ซึ่งราคาก้อนเห็ดนางฟ้าภูฐาน นั้นจะอยู่ที่ราว ๆ 10-15 บาท ต่อก้อน หากซื้อจำนวนมากก็ราคาจะถูกลงตามแหล่งผลิต

เชื้อวุ้นเห็ดนางฟ้า

วุ้น PDA สำหรับการเพาะเชื้อเห็ด ก่อนที่จะได้เชื้อและนำไปลงถุงเพาะต่อไปด้วยวัสดุเพาะหลากหลายชนิด เช่น ขี้เลื่อย เมล็ดข้าวฟ่าง ฯลฯ

ถุงเชื้อเห็ดนางฟ้า

การผลิตถุงเชื้อเห็ด จะมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควรไม่ต่างกับขั้นตอนการผลิต เชื้อวุ้น ส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย และวัสดุเพาะเชื้อจะเป็นขี้เลื่อย เพื่อลดต้นทุนของวัสดุเพาะ แต่หากชำนาญ ก็สามารถต่อยอดไปข้าวฟ่างในการเพาะเชื้อได้

เชื้อข้าวฟ่างเห็ดนางฟ้า

เชื้อเห็ดนางฟ้า ที่ใช้เมล็ดข้าวฟ่างเป็นวัสดุเพาะเชื้อ จะได้คุณภาพดี เชื้อกระจายตัวได้เร็วกว่าวัสดุเพาะชนิดอื่น

ดอกเห็ดนางฟ้า

ในจำนวนขั้นตอนทั้งหมด อาชีพการเพาะเห็ดกว่า 90% เริ่มต้นจากการนำก้อนเชื้อเห็ดมาเพาะเอง โดยการทำโรงเรือน ต้นทุนหลักคือ ซื้อถุงเชื้อจากฟาร์มเห็ด มาผลิตดอกเอง โดยหาความชำนาญและความรู้ ไปเรื่อย ๆ จนเชี่ยวชาญ กระทั่งสามารถลงมือทำ ให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพได้เอง ซึ่งราคาก้อนเห็ดนางฟ้าภูฐาน ราคา 10-15 บาท ต่อก้อน แต่สามารถให้ผลผลิตของ ดอกเห็ดนางฟ้า กิโลกรัมละ 57 บาท เลยทีเดียว (ราคาเห็ดนางฟ้า ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2565)

เห็ดนางฟ้า
ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า

เนื่องจากการผลิตเห็ดนางฟ้านั้น จำเป็นต้องมีความรู้ ความชำนาญ หากไม่เตรียมการให้ดี เห็ดนางฟ้าจะเติบโตได้ยาก ขาดโอกาสสร้างรายได้ ในวงการเห็ดนั้น เห็ดนางฟ้า ถือว่าเป็นเห็ดที่ ตลาดต้องการสูง มากขึ้นทุกปี แหล่งรับซื้อเห็ด และแหล่งซื้อขายอุปกรณ์การทำเห็ด ก็มีมากเป็นเงาตามตัว หากคิดทำในครัวเรือน เพาะปลูกขายในตลาดเล็ก ๆ ก็สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้ ให้อยู่ได้โดยไม่ขัดสน อย่างแน่นอน

คลังฐานข้อมูลการเกษตร

คลังฐานข้อมูล นี้ รวมข้อมูลพันธุ์พืช สัตว์ และข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตรที่ควรรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต พันธุ์สัตว์ มีทั้งสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง และสัตว์เศรษฐกิจ รวมไปถึงข้อมูลการทำเกษตรในระบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และใช้ชีวิตให้รอดในยุคปัจจุบัน

รวมข้อมูลพันธุ์พืช

พันธุ์พืช

เช่น พืชสวนพืชไร่, พันธุ์ไม้ยืนต้น, ผลไม้, ผักสวนครัว, พืชสมุนไพร, ข้าวไทย, พืชเศรษฐกิจ

รวมข้อมูลพันธุ์สัตว์

พันธุ์สัตว์

เช่น สัตว์น้ำ, สัตว์บก, สัตว์ปีก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, สัตว์เลื้อยคลาน

ข้อมูลการทำเกษตร

การทำเกษตร

เนื้อหาเกี่ยวกับ แมลงศัตรูพืช, ดินและปุ๋ย, โรคพืช, โรคสัตว์ ฯลฯ

พันธุ์อะโวคาโดที่ให้ผลผลิตดีสุด

สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดีสุด ที่สวนของชาวเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกกัน ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยใช้วิธีการเสียบกิ่ง ทาบกิ่ง มากกว่าจะเป็นการขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่น ๆ

ส่วนลดช้อปปี้เดือนพฤศจิกายน กับโปร 5×5 รีบเลยก่อนหมด

ส่วนลดช้อปปี้เดือนพฤศจิกายน กับโปร 5x5 รีบเลยก่อนหมด

ผลไม้ คืออะไร

ตามปกติ ผลไม้ คือ ผลของพืชหรือต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ สามารถเรียกว่า ผลไม้ ได้ทั้งหมด

ผักออร์แกนิค คืออะไร

ความหมายของ ผักออร์แกนิค คือ พืชผักทุกชนิด ที่มีกระบวนการผลิต โดยไม่ใช้สารเคมี

ส้มแก้วสมคิด พรรณไม้ใหม่ของโลกที่คนไทยค้นพบ

ส้มแก้วสมคิด เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ที่นักวิจัยไทยได้ค้นพบ มีลักษณะคล้ายกับมะแปม รสเปรี้ยว รับประทานได้

น้ำส้มควันไม้ มีประโยชน์อะไรบ้าง

น้ำส้มควันไม้ ได้จากการกลั่นควันสีขาวที่เกิดจากการเผาไหม้แบบสมบูรณ์ของเชื้อเพลิงจากพืชพลังงานชนิดต่าง ๆ จนได้เป็นกรดชนิดหนึ่ง