สนทะเล ไม้ยืนต้นที่ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีมาก เติบโตได้ในทุกสภาพดิน ไม่ว่าจะเป็น ดินเค็ม ดินด่าง ดินปูน หรือดินที่มีน้ำท่วมขังระยะสั้น ๆ ก็สามารถเติบโตได้ดีมาก

สาเหตุที่ สนทะเล เติบโตได้ในทุกสภาพแวดล้อม เนื่องจาก หาอาหารได้เก่ง รากแผ่ขยายในวงกว้างมาก ที่สำคัญคือ รากสามารถสร้างสหสัมพันธ์ กับแบคทีเรีย ที่ชื่อว่า Frankia

สามารถดักจับ ไนโตรเจน จากอากาศ ได้ ทำให้ รากของสนทะเล มีการสร้างปมให้แบคทีเรียอยู่ เพื่อจะดึง ธาตุอาหาร อย่างไนโตรเจน ให้มาอยู่ที่รากและในดินได้ นั่นเอง

ลักษณะทั่วไปของสนทะเล

มีการกระจายพันธุ์ ไปตามพื้นที่ชายฝั่งทะเล สำหรับในประเทศไทย พบมากในแถบภาคใต้ ทั้งทางด้านตะวันตก และตะวันออก นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถเกิดตามธรรมชาติได้ในหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไปจนถึงตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย ปาปัวนิกินี และประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก

สำหรับในประเทศจีน อินเดีย เวียดนาม และหลายประเทศในทวีปอัพฟริกา อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ เกิดจากการนำไปปลูกโดยฝีมือมนุษย์

สนทะเล เป็นไม้ที่ทนทานต่อสภาพดิน ทั้งกรดและด่าง ทนต่อสภาวะแห้งแล้งจัด เป็นพวก nitrogen-fixing tree อย่างที่กล่าวมาแล้ว เพราะมีระบบราก ที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ ทำให้มีการนำ สนทะเล ไปเป็นตัวช่วยปรับปรุงดิน โดยการนำไปปลูกในพื้นที่แห้งแล้ง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

สนทะเล
ผลของสนทะเล

การใช้ประโยชน์จาก สนทะเล

ต้นสนทะเล แต่เดิม ส่วนใหญ่การปลูกจะเป็นในรูปของ ไม้ประดับ และงานจัดสวน ต่อมา กรมป่าไม้ จึงได้ทำการปลูกเพื่อนำเนื้อไม้มาใช้ เช่น การทำเสาโป๊ะเรือจับปลา หรือปลูกไว้เป็นแนวกันลมตามชายฝั่ง ซึ่งก็มีปลูกกันในหลายประเทศตามที่กล่าวมาข้างต้น

ต้นสนทะเล

สายพันธุ์สนทะเล

จำแนกเป็นสายพันธุ์ย่อยได้ 2 ชนิด คือ

  1. Casuarina equisetifolia subsp. equisetifolia.
  2. Casuarina equisetifolia subsp. incana (Benth.) L.A.S.Johnson.

Casuarina equisetifolia subsp. equisetifolia. ต้นใหญ่ สูง 35 m (115 ft) กิ่งก้านมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5–0.7 mm (0.020–0.028 in) ไม่มีขน พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลียเหนือ

Casuarina equisetifolia subsp. incana (Benth.) L.A.S.Johnson. ต้นขนาดเล็ก สูง 12 m (39 ft) กิ่งก้านมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7–1 mm (0.028–0.039 in)มีขนเป็นปุย พบในออสเตรเลียตะวันออก วานูอาตู

ผลต้นสนทะเล
เมล็ดสนทะเล

การขยายพันธุ์สนทะเล

ใช้เมล็ด และการปักชำ ในการขยายพันธุ์ แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้เมล็ดเพาะให้เป็นต้นกล้า มากกว่า เนื่องจากเป็นวิธีการที่สะดวก และได้จำนวนมาก ส่วนการปักชำ และการตอนกิ่ง ไม่เป็นที่นิยมกัน เพราะใช้เวลานาน แต่สามารถทำได้เช่นกัน

การเพาะเมล็ดสนทะเล ต้องได้จากเมล็ดสีน้ำตาลแกมเหลือง หรือผลที่แก่จัด ถ้าเป็นผลอ่อน สีผิวจะเป็นสีเขียว มีเมล็ดสีขาวด้านใน ผลแก่ อัตราการงอกจะดีกว่า การเพาะก็ให้นำผลแก่ที่ได้ มาผึ่งไว้ในที่ร่ม ประมาณ 3-5 วัน เพื่อให้ผลแตกออก จะได้เมล็ดที่ร่วงออกมา

ผลของต้นสนทะเล 1 ผล จะได้เมล็ดเป็นจำนวนมาก เมล็ดมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา โดยปกติแล้ว ผลแก่ 1 กิโลกรัม จะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 700,000 เมล็ด

คลังฐานข้อมูลการเกษตร

คลังฐานข้อมูล นี้ รวมข้อมูลพันธุ์พืช สัตว์ และข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตรที่ควรรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต พันธุ์สัตว์ มีทั้งสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง และสัตว์เศรษฐกิจ รวมไปถึงข้อมูลการทำเกษตรในระบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และใช้ชีวิตให้รอดในยุคปัจจุบัน

รวมข้อมูลพันธุ์พืช

พันธุ์พืช

เช่น พืชสวนพืชไร่, พันธุ์ไม้ยืนต้น, ผลไม้, ผักสวนครัว, พืชสมุนไพร, ข้าวไทย, พืชเศรษฐกิจ

รวมข้อมูลพันธุ์สัตว์

พันธุ์สัตว์

เช่น สัตว์น้ำ, สัตว์บก, สัตว์ปีก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, สัตว์เลื้อยคลาน

ข้อมูลการทำเกษตร

การทำเกษตร

เนื้อหาเกี่ยวกับ แมลงศัตรูพืช, ดินและปุ๋ย, โรคพืช, โรคสัตว์ ฯลฯ

พันธุ์อะโวคาโดที่ให้ผลผลิตดีสุด

สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดีสุด ที่สวนของชาวเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกกัน ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยใช้วิธีการเสียบกิ่ง ทาบกิ่ง มากกว่าจะเป็นการขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่น ๆ

ส่วนลดช้อปปี้เดือนพฤศจิกายน กับโปร 5×5 รีบเลยก่อนหมด

ส่วนลดช้อปปี้เดือนพฤศจิกายน กับโปร 5x5 รีบเลยก่อนหมด

ผลไม้ คืออะไร

ตามปกติ ผลไม้ คือ ผลของพืชหรือต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ สามารถเรียกว่า ผลไม้ ได้ทั้งหมด

ผักออร์แกนิค คืออะไร

ความหมายของ ผักออร์แกนิค คือ พืชผักทุกชนิด ที่มีกระบวนการผลิต โดยไม่ใช้สารเคมี

ส้มแก้วสมคิด พรรณไม้ใหม่ของโลกที่คนไทยค้นพบ

ส้มแก้วสมคิด เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ที่นักวิจัยไทยได้ค้นพบ มีลักษณะคล้ายกับมะแปม รสเปรี้ยว รับประทานได้

น้ำส้มควันไม้ มีประโยชน์อะไรบ้าง

น้ำส้มควันไม้ ได้จากการกลั่นควันสีขาวที่เกิดจากการเผาไหม้แบบสมบูรณ์ของเชื้อเพลิงจากพืชพลังงานชนิดต่าง ๆ จนได้เป็นกรดชนิดหนึ่ง