เดือนธันวาคม

กิจกรรมในเดือนธันวาคมของทุกปี ประเทศไทยมีการทำกิจกรรมอะไรกันบ้างในเดือนธันวาคมนี้ ดูเลย มีทั้งประเพณีในเดือนธันวาคม วันสำคัญต่างๆ ในเดือนธันวาคม วัฒนธรรมต่างๆ ในเดือนธันวาคม และงานรื่นเริงทั้งหลายในบางจังหวัดของเดือนธันวาคม เรายกระดับความสนใจตลอดเวลาที่ผ่านมาเฉพาะในเดือนธันวาคมนี้ มาไว้ในที่นี่แล้วทั้งหมด

เราลองมาดูกันซิว่า กิจกรรมและวันสำคัญต่างๆ ที่ควรทำในเดือนธันวาคม นั้นมีอะไรกันบ้าง ตามมาเลย

กิจกรรมและวันสำคัญในเดือนธันวาคม

5 ธันวาคม

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ถูกจัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมนี้ ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของในหลวง ร.9 ให้เป็น “วันพ่อแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ของวันพ่อแห่งชาติ 4 ประการ คือ

  1. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  2. เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
  3. เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
  4. เพื่อให้ผู้เป็นพ่อ สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

10 ธันวาคม

วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วันรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นกฎหมายลำดับศักดิ์สูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้

25 ธันวาคม

วันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันคริสต์มาส คือ การฉลองวันประสูติของพระเยซู ผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก เป็นวันฉลองที่มีความสำคัญ และมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่ง วันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์จะมีการเลี้ยงฉลอง ให้บัตรอวยพรและของขวัญแก่กัน รวมทั้งการประดับต้นแต่งต้นคริสต์มาสตามบ้านเรือน

31 ธันวาคม

วันที่ 31 ธันวาคม เป็นวันที่ 365 ของปี (วันที่ 366 ในปีอธิกสุรทิน) ตามปฏิทินสุริยคติแบบปฏิทินกริกอเรียน เป็น "วันสิ้นปี" ก่อนวันขึ้นปีใหม่ เป็นวันสุดท้ายของปี โดยวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป

ดูรายละเอียดวันสำคัญ และกิจกรรมต่างๆ อื่นในเดือนธันวาคมตามข้อมูลด้านล่างเพิ่มเติม

25 ธันวาคม คือวันคริสต์มาส

ถ้าพูดถึงคริสต์มาส สำหรับในเมืองไทยนั้นจะเริ่มจากการตกแต่งอย่างหรูหราตามศูนย์การค้าทั่วไป