เนื้อหาเรื่องหญ้าหวานอิสราเอลนี้ จะครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

ชื่อวิทยาศาสตร์ของหญ้าหวานอิสราเอล

คำว่า หญ้าหวานอิสราเอล หรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อ หญ้าเนเปียร์อิสราเอล เป็นพืชที่เกษตรปลูกไว้สำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องทั้งหลาย รวมไปถึงสัตว์กินพืชหลายชนิด เนื่องจากปลูกง่าย โตเร็ว จึงมีความเหมาะสมที่จะปลูกไว้สำหรับการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะ หญ้าชนิดนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pennisetum purpureum cv. Mahasarakham

จากที่นี่ฟองเบียร์ได้ศึกษาข้อมูล ก็พบว่า หญ้าหวานอิสราเอลนั้นจะให้โปรตีนสูงมาก เกือบถึง 20% เมื่อเทียบกับหญ้าเนเปียร์ทั่วไป และปลูกจนได้ขนาดตามที่ต้องการ ก็สามารถเก็บเกี่ยวแล้วนำไปให้สัตว์เลี้ยงกินได้เลยโดยไม่ต้องมีการสับหรือตัดเพิ่มเติม ลดงบประมาณการจัดการลงได้มาก เพราะลำต้นนั้นมีความกรอบและมีรสชาติที่ดี สัตว์ชอบและติดใจเพราะมีรสชาติหวาน จึงเป็นที่มาของคำว่า “หญ้าหวาน” นั่นเอง

หญ้าหวานอิสราเอล สำหรับใช้เลี้ยงสัตว์

ความแตกต่างของหญ้าหวานอิสราเอล กับหญ้าเนเปียร์

ในความเป็นจริงก็คือหญ้าชนิดเดียวกัน เพราะหญ้าหวานอิสราเอลคือหญ้าเนเปียร์อิสราเอล ซึ่งหญ้าเนเปียร์จะถูกเรียกชื่อไปตามท้องถิ่นนั้นๆ ด้วยสภาพแวดล้อมทำให้สายพันธุ์หญ้าเกิดการกลายพันธุ์จนได้พันธุ์ท้องถิ่น ที่มีความสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ

และความแตกต่างระหว่างหญ้าเนเปียร์ ก็มีหลายชนิด โดยรวมแล้วที่นิยมปลูกกันมากจะมีเพียง 3 ชนิดด้วยกัน โดยในเนื้อหานี้จะเปรียบเทียบหญ้าเนเปียร์ 3 ชนิดที่นิยมปลูกกันมากในประเทศไทย ได้แก่

  • หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หรือ เนเปียร์ไต้หวัน, หญ้านรก
  • หญ้าเนเปียจักรพรรดิ์ หรือ หญ้าจักรพรรดิ์
  • หญ้าเนเปียร์อิสราเอล หรือ หญ้าหวานอิสราเอล

กดดูรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่อง ความแตกต่างระหว่างหญ้าเนเปียร์ชนิดต่างๆ

วิธีปลูกหญ้าหวานอิสราเอล

หญ้าเนเปียร์อิสราเอลนั้น เป็นหญ้าสำหรับอาหารสัตว์ที่นิยมปลูกกันมาก เนื่องจากลำต้นและใบมีขนาดใหญ่ คุณค่าทางโภชนาการสำหรับเป็นอาหารสัตว์สูง มีการเจริญเติบโตได้รวดเร็วและให้ผลผลิตต่อไร่สูงมาก สามารถเก็บเกี่ยวต้นได้ตลอดทั้งปี และยาวนาน 5-7 ปีต่อการปลูกเพียงครั้งเดียว

วิธีปลูกจะเหมือนกับการปลูกหญ้าเนเปียร์สายพันธุ์ท้องถิ่นทั่วไป หรือเป็นลักษณะเดียวกับการปลูกอ้อย คือการใช้ท่อนพันธุ์ดีมาชุบน้ำยาเร่งรากก่อนทำการปลูก เตรียมดิน น้ำและปุ๋ยให้พร้อมในช่วงแรก เพราะหญ้าเนเปียร์ทุกสายพันธุ์จะต้องการน้ำในปริมาณมาก

  • ขุดหลุมหรือทำร่อง แล้วนำท่อนพันธุ์วางไว้ในร่องแล้วกลบดิน ร่องปลูกไม่ต้องขุดลึกมากเกินไป ใน 1 หลุมสามารถใส่ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ได้ประมาณ 3-5 ท่อน และแต่ละหลุมปลูก ควรให้ห่างกันประมาณ 1 เมตร
  • ใช้เศษหญ้าแห้งหรือฟางข้าวปิดทับปกคลุมหน้าดินเพื่อรักษาความชื้น
  • ประมาณ 1-2 อาทิตย์ หญ้าเนเปียร์ก็เริ่มแตกหน่อให้เห็นถึงต้นอ่อน ในระหว่างนี้ให้รดน้ำ 1-2 วันต่อครั้ง หรือขึ้นอยู่กับความชื้นของดิน

โดยปกติจะชอบอากาศเย็น และความชื้นสูงจะงอกและเจริญเติบโตได้ดีสุด

หญ้าหวานอิสราเอล สำหรับใช้เลี้ยงสัตว์

ราคาขาย หญ้าหวานอิสราเอล

สำหรับในท้องตลาดปัจจุบันนี้ มีการขายท่อนพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอลกันเยอะ มีการแข่งขันกันดุเดือดในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และในกลุ่มของคนปลูกหญ้าเนเปียร์

สำหรับราคาขายหญ้าหวานอิสราเอล หากจะหาราคาถูกก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 4 บาท ส่วนต้นพันธุ์ที่จำหน่ายกันอยู่ที่ท่อนละ 3 บาท

ส่วนปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันกันดุเดือด และตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง สำหรับหญ้าหวานอิสราเอลสด ปัจจุบันวางขายกันที่ 40-50 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนท่อนพันธุ์นั้น 100 ท่อนจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 80-100 บาท

ข้อดีข้อเสีย ของหญ้าหวานอิสราเอล

หญ้าหวานอิสราเอลนั้น บอกแล้วว่ามีความต้องการของตลาดค่อนข้างมาก สัตว์เลี้ยงที่กินพืชได้ติดอกติดใจในรสชาติอันกรอบและหอมหวานของหญ้าพันธุ์นี้ หากจะมีข้อเสียก็ตรงที่หาไม่ได้ง่ายๆ และมีราคาค่อนข้างสูง อีกทั้งสภาพแวดล้อมในการปลูกให้ได้คุณภาพดีก็มีตัวเลือกไม่มากนัก นั่นคือ หากพื้นที่ไหนห่างไกลแหล่งน้ำ อาจทำให้ต้นทุนในการเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น

คลังฐานข้อมูลการเกษตร

คลังฐานข้อมูล นี้ รวมข้อมูลพันธุ์พืช สัตว์ และข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตรที่ควรรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต พันธุ์สัตว์ มีทั้งสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง และสัตว์เศรษฐกิจ รวมไปถึงข้อมูลการทำเกษตรในระบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และใช้ชีวิตให้รอดในยุคปัจจุบัน

รวมข้อมูลพันธุ์พืช

พันธุ์พืช

เช่น พืชสวนพืชไร่, พันธุ์ไม้ยืนต้น, ผลไม้, ผักสวนครัว, พืชสมุนไพร, ข้าวไทย, พืชเศรษฐกิจ

รวมข้อมูลพันธุ์สัตว์

พันธุ์สัตว์

เช่น สัตว์น้ำ, สัตว์บก, สัตว์ปีก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, สัตว์เลื้อยคลาน

ข้อมูลการทำเกษตร

การทำเกษตร

เนื้อหาเกี่ยวกับ แมลงศัตรูพืช, ดินและปุ๋ย, โรคพืช, โรคสัตว์ ฯลฯ