เนื้อหาเรื่องหญ้าหวานอิสราเอลนี้ จะครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

ชื่อวิทยาศาสตร์ของหญ้าหวานอิสราเอล

คำว่า หญ้าหวานอิสราเอล หรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อ หญ้าเนเปียร์อิสราเอล เป็นพืชที่เกษตรปลูกไว้สำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องทั้งหลาย รวมไปถึงสัตว์กินพืชหลายชนิด เนื่องจากปลูกง่าย โตเร็ว จึงมีความเหมาะสมที่จะปลูกไว้สำหรับการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะ หญ้าชนิดนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pennisetum purpureum cv. Mahasarakham

จากที่นี่ฟองเบียร์ได้ศึกษาข้อมูล ก็พบว่า หญ้าหวานอิสราเอลนั้นจะให้โปรตีนสูงมาก เกือบถึง 20% เมื่อเทียบกับหญ้าเนเปียร์ทั่วไป และปลูกจนได้ขนาดตามที่ต้องการ ก็สามารถเก็บเกี่ยวแล้วนำไปให้สัตว์เลี้ยงกินได้เลยโดยไม่ต้องมีการสับหรือตัดเพิ่มเติม ลดงบประมาณการจัดการลงได้มาก เพราะลำต้นนั้นมีความกรอบและมีรสชาติที่ดี สัตว์ชอบและติดใจเพราะมีรสชาติหวาน จึงเป็นที่มาของคำว่า “หญ้าหวาน” นั่นเอง

หญ้าหวานอิสราเอล สำหรับใช้เลี้ยงสัตว์

ความแตกต่างของหญ้าหวานอิสราเอล กับหญ้าเนเปียร์

ในความเป็นจริงก็คือหญ้าชนิดเดียวกัน เพราะหญ้าหวานอิสราเอลคือหญ้าเนเปียร์อิสราเอล ซึ่งหญ้าเนเปียร์จะถูกเรียกชื่อไปตามท้องถิ่นนั้นๆ ด้วยสภาพแวดล้อมทำให้สายพันธุ์หญ้าเกิดการกลายพันธุ์จนได้พันธุ์ท้องถิ่น ที่มีความสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ

และความแตกต่างระหว่างหญ้าเนเปียร์ ก็มีหลายชนิด โดยรวมแล้วที่นิยมปลูกกันมากจะมีเพียง 3 ชนิดด้วยกัน โดยในเนื้อหานี้จะเปรียบเทียบหญ้าเนเปียร์ 3 ชนิดที่นิยมปลูกกันมากในประเทศไทย ได้แก่

  • หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หรือ เนเปียร์ไต้หวัน, หญ้านรก
  • หญ้าเนเปียจักรพรรดิ์ หรือ หญ้าจักรพรรดิ์
  • หญ้าเนเปียร์อิสราเอล หรือ หญ้าหวานอิสราเอล

กดดูรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่อง ความแตกต่างระหว่างหญ้าเนเปียร์ชนิดต่างๆ

วิธีปลูกหญ้าหวานอิสราเอล

หญ้าเนเปียร์อิสราเอลนั้น เป็นหญ้าสำหรับอาหารสัตว์ที่นิยมปลูกกันมาก เนื่องจากลำต้นและใบมีขนาดใหญ่ คุณค่าทางโภชนาการสำหรับเป็นอาหารสัตว์สูง มีการเจริญเติบโตได้รวดเร็วและให้ผลผลิตต่อไร่สูงมาก สามารถเก็บเกี่ยวต้นได้ตลอดทั้งปี และยาวนาน 5-7 ปีต่อการปลูกเพียงครั้งเดียว

วิธีปลูกจะเหมือนกับการปลูกหญ้าเนเปียร์สายพันธุ์ท้องถิ่นทั่วไป หรือเป็นลักษณะเดียวกับการปลูกอ้อย คือการใช้ท่อนพันธุ์ดีมาชุบน้ำยาเร่งรากก่อนทำการปลูก เตรียมดิน น้ำและปุ๋ยให้พร้อมในช่วงแรก เพราะหญ้าเนเปียร์ทุกสายพันธุ์จะต้องการน้ำในปริมาณมาก

  • ขุดหลุมหรือทำร่อง แล้วนำท่อนพันธุ์วางไว้ในร่องแล้วกลบดิน ร่องปลูกไม่ต้องขุดลึกมากเกินไป ใน 1 หลุมสามารถใส่ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ได้ประมาณ 3-5 ท่อน และแต่ละหลุมปลูก ควรให้ห่างกันประมาณ 1 เมตร
  • ใช้เศษหญ้าแห้งหรือฟางข้าวปิดทับปกคลุมหน้าดินเพื่อรักษาความชื้น
  • ประมาณ 1-2 อาทิตย์ หญ้าเนเปียร์ก็เริ่มแตกหน่อให้เห็นถึงต้นอ่อน ในระหว่างนี้ให้รดน้ำ 1-2 วันต่อครั้ง หรือขึ้นอยู่กับความชื้นของดิน

โดยปกติจะชอบอากาศเย็น และความชื้นสูงจะงอกและเจริญเติบโตได้ดีสุด

หญ้าหวานอิสราเอล สำหรับใช้เลี้ยงสัตว์

ราคาขาย หญ้าหวานอิสราเอล

สำหรับในท้องตลาดปัจจุบันนี้ มีการขายท่อนพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอลกันเยอะ มีการแข่งขันกันดุเดือดในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และในกลุ่มของคนปลูกหญ้าเนเปียร์

สำหรับราคาขายหญ้าหวานอิสราเอล หากจะหาราคาถูกก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 4 บาท ส่วนต้นพันธุ์ที่จำหน่ายกันอยู่ที่ท่อนละ 3 บาท

ส่วนปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันกันดุเดือด และตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง สำหรับหญ้าหวานอิสราเอลสด ปัจจุบันวางขายกันที่ 40-50 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนท่อนพันธุ์นั้น 100 ท่อนจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 80-100 บาท

ข้อดีข้อเสีย ของหญ้าหวานอิสราเอล

หญ้าหวานอิสราเอลนั้น บอกแล้วว่ามีความต้องการของตลาดค่อนข้างมาก สัตว์เลี้ยงที่กินพืชได้ติดอกติดใจในรสชาติอันกรอบและหอมหวานของหญ้าพันธุ์นี้ หากจะมีข้อเสียก็ตรงที่หาไม่ได้ง่ายๆ และมีราคาค่อนข้างสูง อีกทั้งสภาพแวดล้อมในการปลูกให้ได้คุณภาพดีก็มีตัวเลือกไม่มากนัก นั่นคือ หากพื้นที่ไหนห่างไกลแหล่งน้ำ อาจทำให้ต้นทุนในการเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น

คลังฐานข้อมูลการเกษตร

คลังฐานข้อมูล นี้ รวมข้อมูลพันธุ์พืช สัตว์ และข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตรที่ควรรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต พันธุ์สัตว์ มีทั้งสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง และสัตว์เศรษฐกิจ รวมไปถึงข้อมูลการทำเกษตรในระบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และใช้ชีวิตให้รอดในยุคปัจจุบัน

รวมข้อมูลพันธุ์พืช

พันธุ์พืช

เช่น พืชสวนพืชไร่, พันธุ์ไม้ยืนต้น, ผลไม้, ผักสวนครัว, พืชสมุนไพร, ข้าวไทย, พืชเศรษฐกิจ

รวมข้อมูลพันธุ์สัตว์

พันธุ์สัตว์

เช่น สัตว์น้ำ, สัตว์บก, สัตว์ปีก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, สัตว์เลื้อยคลาน

ข้อมูลการทำเกษตร

การทำเกษตร

เนื้อหาเกี่ยวกับ แมลงศัตรูพืช, ดินและปุ๋ย, โรคพืช, โรคสัตว์ ฯลฯ

พันธุ์อะโวคาโดที่ให้ผลผลิตดีสุด

สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดีสุด ที่สวนของชาวเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกกัน ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยใช้วิธีการเสียบกิ่ง ทาบกิ่ง มากกว่าจะเป็นการขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่น ๆ

ส่วนลดช้อปปี้เดือนพฤศจิกายน กับโปร 5×5 รีบเลยก่อนหมด

ส่วนลดช้อปปี้เดือนพฤศจิกายน กับโปร 5x5 รีบเลยก่อนหมด

ผลไม้ คืออะไร

ตามปกติ ผลไม้ คือ ผลของพืชหรือต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ สามารถเรียกว่า ผลไม้ ได้ทั้งหมด

ผักออร์แกนิค คืออะไร

ความหมายของ ผักออร์แกนิค คือ พืชผักทุกชนิด ที่มีกระบวนการผลิต โดยไม่ใช้สารเคมี

ส้มแก้วสมคิด พรรณไม้ใหม่ของโลกที่คนไทยค้นพบ

ส้มแก้วสมคิด เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ที่นักวิจัยไทยได้ค้นพบ มีลักษณะคล้ายกับมะแปม รสเปรี้ยว รับประทานได้

น้ำส้มควันไม้ มีประโยชน์อะไรบ้าง

น้ำส้มควันไม้ ได้จากการกลั่นควันสีขาวที่เกิดจากการเผาไหม้แบบสมบูรณ์ของเชื้อเพลิงจากพืชพลังงานชนิดต่าง ๆ จนได้เป็นกรดชนิดหนึ่ง