หญ้าเนเปียร์

หญ้าสุวรรณภูมิ

สำหรับหญ้าสุวรรณภูมินั้น เป็นพืชในกลุ่มหญ้าเนเปียร์ ถูกพัฒนาโดย บริษัท ไบโอ-แพลนท์ส รอว์ แม็ททีเรียล จำกัด