สัตว์เศรษฐกิจ

หนอนนก สัตว์สร้างรายได้

หนอนนก ชื่อภาษาอังกฤษว่า Mealworm เป็นชื่อสามัญที่ใช้เรียกหนอนของแมลงปีกแข็งชนิดหนึ่ง