มะเร็ง

ทุเรียนเทศ หรือ ทุเรียนน้ำ

หลายคนเข้าใจกันว่า ทุเรียนเทศ หรือ ทุเรียนน้ำ นั้นคือน้อยโหน่ง ซึ่งจริงๆ นั้นเป็นผลไม้คนละชนิดกัน แต่อยู่ในวงศ์เดียวกันเท่านั้น