พืชพลังงาน

ข้าววัชพืช หญ้าข้าวผี

ข้าววัชพืช หรือ หญ้าข้าวผี ข้าวที่เป็นอุปสรรคต่อชาวนา เนื่องจากไม่ได้คุณภาพ แต่ขยายพันธุ์ได้เร็ว กำจัดได้ยาก

สนทะเล ปลูกง่าย ทนแล้ง

สนทะเล ไม้ยืนต้นที่ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีมาก เติบโตได้ในทุกสภาพดิน ไม่ว่าจะเป็น ดินเค็ม ดินด่าง ดินปูน

หญ้าหวานอิสราเอล

เนื้อหาเรื่องหญ้าหวานอิสราเอลนี้ จะครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ หญ้าหวานอิสราเอล ชื่อวิทยาศาสตร์ ความแตกต่างของ หญ้าหวานอิสราเอล กับหญ้าเนเปียร์ วิธีปลูกหญ้าหวานอิสราเอล หญ้าหวานอิสราเอล ขายกันกิโลกรัมละเท่าไหร่ ข้อดี ข้อเสีย ของหญ้าหวานอิสราเอล ชื่อวิทยาศาสตร์ของหญ้าหวานอิสราเอล คำว่า

หญ้าสุวรรณภูมิ

สำหรับหญ้าสุวรรณภูมินั้น เป็นพืชในกลุ่มหญ้าเนเปียร์ ถูกพัฒนาโดย บริษัท ไบโอ-แพลนท์ส รอว์ แม็ททีเรียล จำกัด