ปุ๋ยหมัก

น้ำส้มควันไม้ มีประโยชน์อะไรบ้าง

น้ำส้มควันไม้ ได้จากการกลั่นควันสีขาวที่เกิดจากการเผาไหม้แบบสมบูรณ์ของเชื้อเพลิงจากพืชพลังงานชนิดต่าง ๆ จนได้เป็นกรดชนิดหนึ่ง

กำเนิดจุลินทรีย์ EM

จุลินทรีย์ EM ถูกค้นพบครั้งแรกโดย ศาสตราจารย์ ดร.เทรูโอะ ฮิหงะ แห่งมหาวิทยาลัยริวกิว

โคกหนองนาโมเดล ที่สุดก็แค่ศิลปะบนทุ่งนา

เนื้อเรื่องของโมเดลนี้มีความนิยมกันมากช่วงปลายปี 63 ร่วมด้วยต่อจากนั้นก็กลายเป็นแค่กระแส

ปุ๋ยมุกมังกร คือปุ๋ยอะไร

ผู้อ่านอาจเคยได้ยินประโยคที่ว่า ปุ๋ยอินทรีย์เคมี หรือ อะมิโนโปรตีน สำหรับคำนี้

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง มีประโยชน์และโทษอย่างไร

สำหรับจุลินทรีย์ที่เกษตรกรนำมาใช้กับการทำเกษตรในปัจจุบัน มีมากมายหลายชนิด รวมไปถึงฮอร์โมนทั้งหลาย

ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารและใบไม้

บ้านไหนมีเศษอาหารจำนวนมาก และมีปัญหาในการกำจัด รวมไปถึงมีเศษใบไม้ร่วงหล่นมากมาย เรามาลองแนวคิดในการทำปุ๋ยจากเศษอาหารและเศษใบไม้กันดีกว่า