จัดสวน

ต้นประยงค์ ขยายพันธุ์และการปลูก

ว่าด้วยเรื่องของ ต้นประยงค์ และการขยายพันธุ์ รวมไปถึง เทคนิคในการปลูก ให้ได้ผล