การเพาะเห็ด

เห็ดนางฟ้า พืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้งาม

เห็ดนางฟ้า หรือ เห็ดนางรมอินเดีย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Indian Oyster, Phoenix Mushroom, หรือ Lung Oyster

เพาะเห็ดลมสร้างรายได้ กิจกรรมเกษตร

กิจกรรมวันว่างๆ ก่อนตรุษจีนนี้ หมู ไก่ ไข่ เนื้อ แพง แต่เห็ดเราเพาะได้เอง สำหรับวันนี้ ก็มาว่ากันด้วยเรื่อง การเพาะเห็ด