บ้านไหนมีเศษอาหารจำนวนมาก และมีปัญหาในการกำจัด รวมไปถึงมีเศษใบไม้ร่วงหล่นมากมาย เรามาลองแนวคิดในการทำปุ๋ยจากเศษอาหารและเศษใบไม้กันดีกว่า

เพราะถ้าบ้านท่านมีเศษอาหารเหลือ เศษใบไม้หล่นเกลื่อนกลาด มีฟางข้าวจากข้างบ้าน มีเศษต้นหญ้าหรือเศษพืชผักที่ต้องทิ้ง ลองเอาของเหลือพวกนั้นมาทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพสำหรับบำรุงดินกันได้ และทำได้ง่ายด้วย ไม่มีต้นทุน ทำไว้เยอะก็สามารถสร้างรายได้เพิ่มเป็นค่าขนมได้ด้วย โดยแนวคิดนี้มาจากวิธีการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารและใบไม้ ขอบคุณแหล่งที่มาด้วย มาเริ่มกันเลย

ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารและใบไม้

เศษอาหาร ใบไม้ ฟางข้าว ซากพืชผักที่ไม่ต้องการ สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้บำรุงแปลงผักสวนครัวได้ไม่ยาก ถ้าเราผลิตเอง สามารถประหยัดเงินได้เยอะ และมีดินปลูกที่ใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ สำหรับปลูกผักสวนครัวเราได้ไม่รู้หมด

ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารและใบไม้

สำหรับขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหาร ด้วยการใช้กากน้ำตาลช่วยหมักเศษอาหารตามสัดส่วน ยิ่งเติมกากน้ำตาลเยอะ จุลินทรีย์ก็นำไปใช้ได้เร็วขึ้น (เติมน้ำตาลเยอะเกินไปอาจได้แอลกอฮอล์เพียวๆ) เติมน้ำ 80% ปิดฝากันแมลงและสัตว์รบกวน หมักทิ้งไว้ ได้ประโยชน์หลายทาง เป็นหัวเชื้ออย่างดี เศษอาหาร มันๆ เศษเนื้อ กระดูกสัตว์ ข้าวสุกเหลือทิ้ง หมักได้ทั้งหมด เมื่อต้องการใช้ ก็เพียงแค่เปิดฝา ตักหัวน้ำหมักที่ได้ มาผสมน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 20 รถแปลงผักเช้าเย็น เท่านี้ก็ได้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารอย่างดี

ปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ เศษอาหาร ลองรวบรวมลงถังหรือทำคอก เอาเศษใบไม้ เศษอาหารไปกองรวมกัน เมื่อหมดก็ใส่ดินทับบางๆ กันเศษใบไม้ปลิวออก ครั้งต่อไปเมื่อใบไม้มีเพิ่มก็เอามารวมๆ กันใหม่ เสร็จแล้วก็ใส่ดินทับบางๆ ลงไปอีก ทำต่อๆ กันเป็นชั้นๆ อาจใส่หัวเชื้อ EM หรือมูลสัตว์เข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มแบคทีเรียให้ย่อยสลายได้เร็วขึ้น ไม่นาน ก็จะได้ดินสำหรับเป็นปุ๋ยหมักอย่างดี

คลังฐานข้อมูลการเกษตร

คลังฐานข้อมูล นี้ รวมข้อมูลพันธุ์พืช สัตว์ และข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตรที่ควรรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต พันธุ์สัตว์ มีทั้งสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง และสัตว์เศรษฐกิจ รวมไปถึงข้อมูลการทำเกษตรในระบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และใช้ชีวิตให้รอดในยุคปัจจุบัน

รวมข้อมูลพันธุ์พืช

พันธุ์พืช

เช่น พืชสวนพืชไร่, พันธุ์ไม้ยืนต้น, ผลไม้, ผักสวนครัว, พืชสมุนไพร, ข้าวไทย, พืชเศรษฐกิจ

รวมข้อมูลพันธุ์สัตว์

พันธุ์สัตว์

เช่น สัตว์น้ำ, สัตว์บก, สัตว์ปีก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, สัตว์เลื้อยคลาน

ข้อมูลการทำเกษตร

การทำเกษตร

เนื้อหาเกี่ยวกับ แมลงศัตรูพืช, ดินและปุ๋ย, โรคพืช, โรคสัตว์ ฯลฯ