เราคือใครน่ะเหรอ อยากรู้ตามเข้ามาสิ

Fullbeers.com เราคือแหล่งข้อมูล ที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำกิจกรรมที่มีประโยชน์ในแต่ละวัน ไม่พลาดงานสำคัญต่างๆ รวมไปถึง บอกเล่าข้อมูลที่จะต้องใช้เพื่อดำรงชีพ เช่น ข้อมูลด้านการทำเกษตร พืชสวน พืชไร่ การปลูกผักสวนครัว การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก การเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ดำรงชีวิตและสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว

รวมไปถึงเรียนรู้เรื่องแมลงศัตรูพืช ปลูกผักแบบไหนถึงจะได้กิน เลี้ยงสัตว์อย่างไรไม่ให้ติดโรค หาแหล่งจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรได้จากไหน เพราะเราจำเป็นต้องพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุด

ฟองเบียร์

จุดประสงค์หลักของเรา

Fullbeers.com สำหรับในเว็บไซต์ www.fullbeers.com นี้ เราจะเน้นไปในเรื่องของ การดำรงชีพและใช้ชีวิตแบบชาวสวนเกษตร แนะนำการหารายได้เล็กๆ น้อยๆ พอค่าขนม และไม่ได้มุ่งเน้นเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โต รวมไปถึงแนะนำกิจกรรมยามว่างสำหรับสันทนาการให้ชีวิตไม่เครียดและวุ่นวายเกินไป เมื่อรู้แล้วว่าเราคือใคร อย่าพลาดโอกาสเยี่ยมชมเนื้อหาที่สำคัญจำพวกนี้ด้วย เช่น

  • Term & Policy นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเงื่อนไขเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลของคุณ เพื่อทราบ
  • พันธมิตร เป็นเว็บเครือข่ายสมาชิก หากใครสนใจกดเข้าไปดูเพื่อนที่มีวัตถุประสงค์แบบเดียวกับเรา

ขอบคุณที่ติดตามชม เรามีเนื้อหาสาระต่างๆ มากมาย กดเข้าไปเยี่ยมชมกันเลย

คลังฐานข้อมูลการเกษตร

คลังฐานข้อมูล นี้ รวมข้อมูลพันธุ์พืช สัตว์ และข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตรที่ควรรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต พันธุ์สัตว์ มีทั้งสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง และสัตว์เศรษฐกิจ รวมไปถึงข้อมูลการทำเกษตรในระบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และใช้ชีวิตให้รอดในยุคปัจจุบัน

รวมข้อมูลพันธุ์พืช

พันธุ์พืช

เช่น พืชสวนพืชไร่, พันธุ์ไม้ยืนต้น, ผลไม้, ผักสวนครัว, พืชสมุนไพร, ข้าวไทย, พืชเศรษฐกิจ

รวมข้อมูลพันธุ์สัตว์

พันธุ์สัตว์

เช่น สัตว์น้ำ, สัตว์บก, สัตว์ปีก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, สัตว์เลื้อยคลาน

ข้อมูลการทำเกษตร

การทำเกษตร

เนื้อหาเกี่ยวกับ แมลงศัตรูพืช, ดินและปุ๋ย, โรคพืช, โรคสัตว์ ฯลฯ